Dành cho khách hàng

1.  Dành cho khách hàng:

Trong thời gian thực hiện công việc:

  • Khách hàng có quyền yêu cầu thay kỹ thuật viên thực hiện công việc.
  • Chấm dứt hợp đồng khi không đáp ứng được yêu cầu công việc đã quy định trong hợp đồng.

Trong thời gian bảo hành quý khách hàng có quyền lợi sau:

  • Được hoàn toàn miễn phí khi xử lý lại
  • Yêu cầu Diệt mối Hà Nội đến kiểm tra để phát hiện mối và côn trùng gây hại.
  • Khách hàng được giảm giá khi sử dụng tiếp các dịch vụ của Diệt mối Hà Nội.
  • Khách hàng được hoa hồng khi giới thiệu dịch vụ của Diệt mối Hà Nội cho các khách hàng khác. Phần trăm hoa hồng được tính theo quy định của Diệt mối Hà Nội.

2.  Dành cho nhà phân phối và nhà cung cấp dịch vụ:

  • Nếu Quý vị là nhà phân phối:

+ Hãy ký hợp đồng phân phối với chúng tôi để được hưởng các chính sách ưu đãi về giá và khuyến mại.

+ Được triết khấu cuối năm nếu đạt mức doanh thu theo quy định.

  • Nếu Quý vị là nhà cung cấp dịch vụ về kiểm soát côn trùng gây hại:

+ Hãy đăng ký với chúng tôi để được hưởng các chính sách ưu đãi về giá và khuyến mại.

+ Chúng tôi sẽ hỗ trợ về tài liệu và kỹ thuật để cộng tác và giúp đỡ quý vị.

3.  Dành cho kiến trúc sư và chủ đầu tư:

Quý vị là kiến trúc sư, quý vị đang thiết kế công trình có hạng mục phòng chống mối, hãy liên hệ với Diệt mối Hà Nội để chúng tôi giúp quý vị hoàn thành tốt công việc.

4.  Tìm đối tác các tỉnh:

Quý vị đang tìm hiểu và muốn kinh doanh lĩnh vực này, Qúy vị hãy liên hệ để trở thành đối tác hoặc chi nhánh của Diệt mối Hà Nội. Chúng tôi sẽ giúp bạn kinh doanh được hiệu quả.